In oktober 1988 werden zes bevers afkomstig uit de DDR in de Biesbosch uitgezet. Hiermee ging een experiment van start, dat vijfjaar zal duren. Op grond van de resultaten zal een beslissing worden genomen over de definitieve herintroductie van de bever in Nederland. In oktober 1989 werd een tweede groep bevers uitgezet. In dit artikel wordt een verslag gedaan van het onderzoek in het eerste jaar van het experiment, voorzover dit niet is behandeld in een eerdere publicatie (Nolet, 1989). Het onderzoek wordt in opdracht van het Staatsbosbeheer verricht door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. De zes bevers, drie paartjes, hebben voor het onderzoek een naam gekregen, te weten Ymir & Laga, Bor & Bestla en Mannus & Ostar.