In een omgeving waarin de mens meer en meer beslag legt op de resterende open ruimte, wordt het voor dieren en planten steeds moeilijker om zich te handhaven. Een diergroep die het bijzonder moeilijk heeft wordt gevormd door de roofdieren. Het is van groot belang dat de toekomstige natuurontwikkeling rekening houdt met de specifieke noden van deze zoogdiergroep.