De geschiedenis van het wilde zwijn in Nederland is door recent archiefonderzoek goed bekend. In deze bijdrage wordt in vogelvlucht een historisch overzicht van de soort gegeven. Eén gesloten wildbaan, de Hoge Veluwe, komt in detail ter sprake als voorbeeld van de vele Veluwse omrasterde wildbanen. Dat de Nederlandse zwartwildsituatie niet los kan worden gezien van de buitenlandse, wordt aangetoond in een paragraaf over het Reichswald nabij Kleef.