Met uitzondering van de otter vallen alle roofzoogdieren in Vlaanderen onder de jachtwet. Dit betekent dat de jacht of de verdelging van deze dieren wordt geregeld door de jachtopeningsbesluiten. De bevoegde minister, momenteel gemeenschapsminister Theo Kelchtermans, beslist ieder jaar opnieuw of de jacht op bepaalde diersoorten al dan niet wordt toegelaten. Op das, steenmarter, boommarter en wilde kat is de jacht sedert 1977 niet meer geopend. Voor wezel, hermelijn en bunzing is dit sinds 1981 niet meer gebeurd.