Men mag stellen dat het lang heeft geduurd vooraleer er in België een boek verscheen met natuurbeheer als onderwerp. Het werk is te danken aan de onvermoeibare inzet van redacteur Martin Hermy, die de bijdragen van 21 medeauteurs in een overzichtelijk en leesbaar geheel wist te gieten. Het is niet zomaar een leesboek, maar een naslagwerk, dat een handleiding vormt voor iedereen die met de natuur is begaan. Het grootste deel van het boek is gewijd aan het beheer van verschillende biotopen, waarbij de relatie tot de omgeving wordt beschreven en de verscheidenheid in levensgemeenschappen wordt uitgediept. Het toont hoe men de diverse habitats kan onderhouden, rekening houdend met de omgevingsinvloeden, beheerstechnieken en onderlinge verbanden. Tussen de hoofdstukken zijn talrijke intermezzo’s ingelast, waarin specifieke vragen in detail worden beantwoord en stellingen aangebracht. Het boek Natuurbeheer’ is een bruikbaar en goed ogend document, uniek in zijn soort en een welkome verrijking van de op ons land afgestemde vakliteratuur. Dirk Criel