Het gaat goed met de vijf gewone zeehonden, die vanaf vorig jaar in de Oosterschelde rondzwemmen. Van verschillende zijden wordt aandacht aan de zeehond geschonken. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben definitief instemming betuigd met de aanwijzing van de Oosterschelde als beschermd natuurmonument in het kader van de Natuurbeschermingswet. Daarbij zullen bijzondere maatregelen van kracht worden, zodat er rustgebieden ontstaan ten behoeve van de zeehonden. Bovendien dringen Gedeputeerde Staten van Zeeland bij minister Braks van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan op aanwijzing van de Oosterschelde als nationaal park. Daarmee wordt een aanvullende bescherming van het gebied beoogd. Ook willen GS meer voorlichting over de natuur in het gebied gaan geven.