De das is in het Vlaamse gewest een bijzondere verschijning. De restpopulatie wordt op hooguit 100 dieren geschat; dit is nauwelijks één tiende van de totale Belgische populatie. De meeste dassen verstoppen zich in de provincie Limburg, maar ook Brabant telt nog een aantal dassen.