Hoewel de pogingen om vossen in Wallonië tegen hondsdolheid in te enten succesvol verlopen, zorgt het plotseling opduiken van besmette dieren voor grote opwinding. Voldoende reden voor de gemeentebesturen van Esneux, Andenne, Namen en Sprimont om een officiële mededeling op te hangen, waarin de jachteigenaars werden opgeroepen wezels, hermelijnen, bunzingen, vossen, steenmarters, boommarters en otters te verdelgen. Men beloofde zelfs een premie van 500 frank voor elkeen die een kadaver van een das of een vos bij de gemeente inleverde. Voor vossen is zulks niet ongewoon, maar voor dassen ...?