Leptospirose is een bacteriële infectieziekte van zowel mens als dier. De mens wordt vaak geïnfecteerd door contact met knaagdieren, die als gastheer voor leptospiren kunnen functioneren. Daarom is het van belang dat mensen die vaak met deze diersoorten omgaan, bekend zijn met de ziekteverschijnselen van leptospirose, de infectierisico’s en de mogelijke voorzorgsmaatregelen. Overigens kunnen knaagdieren en insecteneters ook andere infecties (bijvoorbeeld Salmonella of Hantaanvirus) overbrengen op de mens. Leptospiren zijn dunne kurketrekkervormige bacteriën van de familie Spirochaetaceae. Ze worden onderverdeeld in een ziekteverwekkende (pathogene) soort, Leplospira interrogans, en een niet-ziekteverwekkende (saprofytaire) soort, Leplospira biflexa. De saprofytaire leptospiren worden voornamelijk gevonden in zoet oppervlaktewater en worden zelden in verband gebracht met infecties bij zoogdieren. De ziekmakende leptospiren komen voor bij veel wilde en gedomesticeerde diersoorten over de hele wereld. Leptospirose is de verzamelnaam voor ziekten veroorzaakt door leptospiren bij mens en dier.