In België en Nederland is al heel wat onderzoek rond dieren verricht. Veel van de informatie sterft een roemloze dood in een vakblad of op het schap van de universiteitsbibliotheek. De redacteur van het boek 'Dierenlevens’ vond het zonde dat de nieuw verworven inzichten niet verder werden uitgedragen en vroeg negenentwintig Nederlandse en Belgische dierenonderzoekers om ervaringen in de vorm van een bondig verhaal uiteen te zetten. Het resultaat is een vlot leesbaar en rijkelijk geïllustreerd natuurboek, dat inzicht verschaft in de levenswijze van de meest uiteenlopende diersoorten, waaronder ook een aantal zoogdieren zoals haas, huisspitsmuis, rode eekhoorn, watervleermuis, gewone zeehond, wolf en edelhert. Niet alle artikelen zijn even sterk en de resultaten die uit onderscheiden onderzoeken naar voren komen ontlokken niet meteen kreten van verwondering. De sterkte van het verhaal ligt vaak in het feit dat de auteurs de gegevens van anderen in hun verhaal verwerken of bevestigen. Dit doet afbreuk aan de exclusiviteit van enkele verhalen, terwijl de redacteur die exclusiviteit wel pretendeert. Dit neemt niet weg dat men boeiende informatie te lezen krijgt. Het feit dat er voornamelijk dieren uit onze eigen leefomgeving aan bod komen, verhoogt de waarde van dit boek. Dirk Criel