Na een woelige strijd van wege de doorsnijding van het landgoed Amelisweerd werd in de jaren zeventig begonnen met de aanleg van een autoweg tussen Utrecht en Amersfoort. Deze rijksweg, de A28, vormt een barrière tussen het Kromme Rijngebied met zijn vele landgoederen enerzijds en de bossen op de Utrechtse Heuvelrug met aansluitend het Vechtplassengebied anderzijds. Bij de aanleg van de A28 was er ook een afslag richting Zeist geprojecteerd. Een groot viaduct (5 m hoog, 54 m breed, 58 m diep) onder de A28 markeert de plaats van deze afslag. De afslag is er nooit gekomen. In de loop der jaren hebben de dieren het viaduct ontdekt en blijkt het een belangrijke schakel in de trekroute tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied geworden te zijn. Onder het viaduct zijn sporen aangetroffen van ree, vos, steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, haas, konijn, egel en muizen. Zelfs vogels als patrijs of fazant maken er gebruik van. De omgeving van het viaduct is nagenoeg ontoegankelijk voor mensen en slechts af en toe lopen er mensen onderdoor.