In Nederland en België zijn spitsmuizen vertegenwoordigd door drie geslachten: Sorex, Crocidura en Neomys. Goede literatuur hierover is schaars. Met het nieuwe deel over spitsmuizen van de serie "The Natural history of...” is daar zeker verandering in gekomen. De opzet is gelijk aan voorgaande delen van de serie (over mollen, eekhoorns, walvissen, otters e.a.); geen naslag- maar leeswerk. Het boek gaat vooral in op gedragsecologische aspecten. Zo komen de levenswijze, sociale structuur, foerageerstrategieën, voedselkeuze, energie-huishouding, habitatvoorkeuren en communicatie/ oriëntatie ruim aan bod in dit boek. Bij ieder hoofdstuk worden vooral de ons bekende soorten (water-, bos- en tweekleurige-, huis- en veldspits) besproken, waarbij bevindingen ten aanzien van andere spitsmuis-soorten worden aangehaald. Zo’n opzet heeft al gauw de neiging rommelig te worden, maar de auteur is er zeker in geslaagd een waardevol, prettig leesbaar boek te presenteren, dat boordevol interessante informatie staat. Onderwerpen als concurrentie tussen bosspits en tweekleurige spitsmuis, het gebruik van ultrasone geluiden om zich te oriënteren, het vrijwel ontbreken van spitsmuizen in Zuid-Amerika, en nog vele andere 'details’ maken het boek om te verslinden als een roman. Het boek is opgefrist met enkele mooie zwart-wit foto’s van David Hosking. Kees Kapteyn