In 1992 bestaat de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 40 jaar. Ter gelegenheid van die gebeurtenis brachten we een bezoek aan het erelid dr. Arie Scheygrond, de man die het initiatief nam tot de oprichting van de VZZ. Nog steeds woont hij in hetzelfde huis in Gouda waar hij in 1952, het jaar van oprichting, al 18 jaar woonde. Boven de deur bevindt zich een grote gevelsteen, gemaakt door Theresia van der Pant in 1950, met de bekende otter, het symbool van de vereniging en het tijdschrift Lutra. Arie is inmiddels 86 jaar, nog opvallend vief en strijdbaar, en gemakkelijk op zijn praatstoel te krijgen. Hoe is het allemaal met de VZZ begonnen? Als leraar biologie bracht ik jarenlang mijn vrije woensdagmiddagen door in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden, ter voorbereiding van het boek ”De Zoogdieren van Nederland”, dat ik samen met dr. M.A. IJsseling schreef. Het verscheen uiteindelijk in 1943. Op dat museum is het idee geboren om tot een vereniging voor zoogdierkunde te komen.