Om een antwoord te krijgen op de vraag ’Wat betekent natuurontwikkeling voor planten en dieren?’ heeft de dienst Ruimte & Groen van de provincie Noord-Holland dit jaar in een aantal natuurgebieden een onderzoek gestart naar de effecten van natuurontwikkelingsmaatregelen. Voor het Spanderswoud, een bosgebied tussen Hilversum en Bussum, wordt in deze evaluatie ondermeer gekeken naar de aanwezigheid en de verspreiding van kleine zoogdieren. Vijf jaar geleden zijn in dit uit eiken- en naaldhout bestaande Spanderswoud bomen omgetrokken en omgezaagd, waarna het dode hout is blijven liggen. Ook zijn er open plekken gemaakt. Het padenstelsel werd zo veranderd dat er een moeilijk toegankelijk centraal gedeelte is ontstaan. In het Spanderswoud is dit jaar een onderzoek gestart naar het voorkomen van verschillende soorten muizen in bosgedeelten die vijf jaar geleden onderhanden zijn genomen en in met percelen waar niets is gebeurd. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat er opvallend weinig muizensoorten in het Spanderswoud voor komen. Op veel plaatsen werden alleen bosmuis en rosse woelmuis in de inloopvallen gevangen. De aardmuis werd gevangen op een open plek met begroeiing van pijpestrootje en struikheide. Er is slechts twee keer een bosspitsmuis en één keer één veldmuis in het gras van een aangrenzend, verruigd weiland gevangen.