Op zaterdag 1 februari 1992 wordt de "Atlas van de Nederlandse Zoogdieren” gepresenteerd. Deze atlas bevat de actuele verspreidingsgegevens per soort en is het meest complete werk op dit gebied. Het grootste deel van de gegevens is verzameld door VZZ-leden. Ook de auteurs zijn merendeels lid van de VZZ. De Contactgroep Zoogdier Inventarisatie (CZI) en de Uitgeverij KNNV willen het verschijnen van dit unieke boek niet ongemerkt voorbij laten gaan. De hele dag zal daarom in het teken staan van de in het wild levende zoogdieren. De moeite waard voor iedereen die zich interesseert voor zoogdieren. De Provincie Noord-Brabant heeft deze dag mogelijk gemaakt door een belangrijk deel van de kosten op zich te nemen en de Bois le Duc zaal van het Provinciehuis te ’s Hertogenbosch ter beschikking te stellen. Belangstellenden voor deze dag kunnen zich tot uiterlijk 12 januari schriftelijk aanmelden bij de Uitgeverij KNNV ter attentie van A. Vaessen, Oude Gracht 237, 3511 NK Utrecht.