De rode eekhoorn is in onze streken één van de weinige zoogdieren die we vrij gemakkelijk kunnen observeren. Bij de groep dierenecologie van de Universitaire Instelling Antwerpen wordt reeds 9 jaar ecologisch onderzoek verricht aan eekhoorns. In dit artikel bekijken we de relatie die bestaat tussen de beukenoogst en de eekhoorndichtheid en het effect van een mast-jaar op de voortplanting.