In Nederland gebruikt de laatvlieger waarschijnlijk alleen gebouwen als verblijfplaats. In het buitenland zijn daarentegen ook verblijfplaatsen in boomholten gevonden (Stebbings et al 1986). Laatvliegers kunnen echter ook gebruik maken van bomen als rustplaats, door tegen de stam te gaan hangen. In dit artikel beschrijf ik een waarneming van een laatvlieger die een opmerkelijk gedrag vertoonde. Laatvliegers, Eptesicus serotinus, jagen over het algemeen weinig in bossen, maar vooral in stedelijk gebied, halfopen agrarisch gebied en in parklandschappen. In bossen jagend, prefereren laatvliegers jachtplaatsen met veel vliegruimte, zoals brede bospaden of grote open plekken.