Terwijl wij ons zorgen maken over het verdwijnen van de laatste bruine beren uit de Pyreneeën, zit men elders in Oost-Europa met hen verveeld. In een aantal Oosteuropese landen doet de bruine beer het betrekkelijk goed, hoewel daar meteen aan moet worden toegevoegd dat dit slechts tot bepaalde streken beperkt blijft. In Roemenië bijvoorbeeld is de populatie van 800 dieren in 1950 aangegroeid tot 7.500 in 1992. Blijkbaar is dit aantal voor de Roemeense autoriteiten te groot. Ze hebben dan ook het plan opgevat om het bestand met 40% te verminderen, hetgeen zo’n 3.000 beren vertegenwoordigd. Daarbij speelt niet zozeer de natuurgedachte alswel het jachtbelang. Reeds langer worden in verscheidene Oosteuropese landen, zoals Joegoslavië en Polen, omwille van de centen beren afgeschoten. Met een handelswaarde van tussen de 8.500 en 55.500 Bfr (f500 tot f3000) per exemplaar, moet dit de Roemeense staat een extra-inkomen van 75 miljoen frank (4 miljoen gulden) opleveren. De gedachte om het "teveel” op andere plaatsen in het land of elders in Europa uit te zetten, heeft bij hen niet gespeeld. Nochtans zijn er plannen om de bruine beer in de Pyreneeën en de Vercors te reïntroduceren. Roemenië verdedigt zich met de bewering dat alleen het overschot, dat door het op vele plaatsen bijvoeren van de dieren is ontstaan, wordt "geoogst”. Dirk Criel