Meer dan 130 wetenschappers en natuurbehoudsdeskundigen ontmoetten elkaar in september 1989 in het Otter-Zentrum te Hankesbüttel in Duitsland om naar aanleiding van het vijfde internationale ottercolloquium ervaringen en gedachten uit te wisselen. Ondanks de belofte de resultaten van dit vierdaags overleg spoedig in een publikatie te gieten, werd het bijna drie jaar wachten vooraleer dit referentiewerk het daglicht zag, waardoor de actualiteit eens te meer is achterhaald. Niettemin bevat dit werk de meest recente informatie over de biologie, de verspreiding, de bedreigingen en de bescherming van otters over de gehele wereld. We telden 50 bijdragen, waaronder drie vanuit België en Nederland, en meer dan 1.000 literatuurreferenties. Dirk Criel