Naar ons onlangs ter ore kwam werd, voor zover wij weten, op 22 oktober 1991 voor het eerst een marter in de Noordoostpolder gesignaleerd. Het betrof een doodgereden boommarter Martes martes langs de Hopweg door het Kuinderbos. Helaas hebben we dit dier alleen in opgezette staat kunnen bekijken. Het was een mannetje dat waarschijnlijk nog niet geslachtsrijp was. Deze melding was nog niet opgenomen in het overzicht van boommartervondsten in 1991 dat in Zoogdier 1992 nr 1. Zoogdier werd gepubliceerd. Op 9 december 1991 werd wederom een doodgereden boommarter gevonden bij het Kuinderbos, nu langs de autosnelweg Emmeloord-Lemmer. Dit dier kon wel worden onderzocht: het was weer een volgroeid mannetje, waarschijnlijk 1 tot 2 jaar oud. Het lag op de plaats waar de boom- en struikbeplanting van de brede middenberm van de A50 min of meer een uitloper van het Kuinderbos vormt die naar het zuiden toe ophoudt. Dieren die dekking prefereren moeten hier de westelijke rijbanen oversteken om de beplanting tussen de snelweg en de Lemstervaart te bereiken. Een paar kilometer naar het zuiden houdt ook deze beplanting op. In een aansluiting op het Emmelerbos is niet voorzien.