Op zaterdag 24 oktober vindt de derde VZZ-pluisdag plaats. De dag wordt ingeleid door een dialezing over schedelkenmerken van muizen, die belangrijk zijn bij het pluizen van braakballen. Hierna volgt er een voordracht door J.R Bekker of door B.J. Terinck over het determineren van zoogdierharen met behulp van de microscoop. Na de lunch zullen braakballen afkomstig uit de Argonne worden geplozen. In deze partijen kunnen de schedelen skeletresten van de voor de Nederland wat onbekendere soorten als veldspitsmuis, ondergrondse woelmuis en eikelmuis aanwezig zijn. Verder wordt er op deze dag nader ingegaan op het onderscheiden van de gewone bosspitsmuis en de tweekleurige bosspitsmuis, de huisspitsmuis en de veldspitsmuis en het determineren van de muizen en herkennen van het geslacht aan hand van bekkenbeenderen. De dag is zowel voor beginnelingen als voor ervaren pluizers bedoeld. De pluisdag duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur en het maximum aantal deelnemers is 25. Deelnamekosten bedragen f 5,- (Bfr 90), inclusief koffie of thee, maar lunchpakket zelf meenemen. Informatie: Jeroen van der Kooij, Doornekampseweg 8, 6866 BG Heelsum (08373-17937).