Bij een bezoek aan een dassenburcht gelegen aan de rand van het Gooi, in 1982, bleek dat een klein aantal dassen zich hier had weten te handhaven. Sindsdien wordt door de auteurs onderzoek verricht naar de grootte en het terreingebruik van deze geïsoleerde dassenpopulatie, en naar de maatregelen die nodig zijn om het voorkomen van de das hier ook in de toekomst veilig te stellen. In het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug kwamen dassen Meles meles in het begin van deze eeuw nog talrijk voor. Er bevonden zich bij Lage en Hoge Vuursche verschillende bewoonde burchten. Ook in de omgev ing van Amerongen, Leersum en Achterberg was de das in de jaren vóór 1940 beslist een algemene verschijning (van Wijngaarden & van de Peppel, 1959; Wiertz & Vink, 1983). In de jaren zeventig leek de das hier echter geheel uitgestorven, totdat de dieren hier in 1982 toch werden aangetroffen (Broekhuizen & Vink, 1985)