Gedurende de zomer van 1992 zijn er in de Biesbosch minstens zeven jonge bevers geboren. In 1990 en 1991 waren dat er telkens slechts twee. Volgens onderzoeker Bart Nolet is dit een aanwijzing dat het herintroductieprogramma eindelijk aanslaat. De populatie bevindt zich op een keerpunt tussen groei en afname. Toch is het aantal van zeven jonge dieren nog laag. De twaalf vaste beverparen in de Biesbosch moeten in principe in staat zijn om circa 24 jongen voort te brengen. Slechts drie paren kwamen dit jaar tot voortplanting, de negen overige paren niet. Hoewel het totale aantal dieren dit seizoen iets is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar blijft het de vraag of de bevers het in de Biesbosch zullen redden. Door het eenzijdige voedselaanbod krijgen ze, met name via wilgenbast, onevenredig veel zware metalen naar binnen.