Binnen de Nozos neemt het onderzoek aan vleermuizen een prominente plaats in. Het jaarverslag over 1991 biedt een gevariëerd aanbod aan bijdragen over verschillende aspecten uit het leven van de vleermuis in het Noordhollandse. Benevens de verplichte invenlarisatieverslagen, waarbij gebruik gemaakt wordt van batdetectors, zijn er artikelen opgenomen over wintertellingen, vleermuiskast-projecten, rabiësgevallen in Noord-Holland en meldingen van verdwaalde vleermuizen in gebouwen in de winters van de jaren 1988 tot 1991. Voorts wordt de voortgang van het Vleermuis Atlas Project, dat in Noord-Holland een krachtige ondersteuning heeft gekregen van het Noordhollands vleermuisinventarisatie-project (NHP) door de Dienst Ruimte en Groen van de Provincie Noord-Holland, toegelicht aan de hand van een kaartoverzicht van de verspreidingsgegevens. Indrukwekkend is het aantal kolonies dat tot eind 1991 gevonden is, waarvan de laatvlieger er 28 voor zijn rekening neemt. Voor wie een overzicht wil hebben van het vleermuisonderzoek in Noord-Holland is dit jaarverslag een interessant document. Middels de uitgave van jaarverslagen wordt de mogelijkheid geboden om landelijk meer bekendheid te geven aan de resultaten van provinciale onderzoeksactiviteiten. Hopelijk krijgt dit initiatief navolging bij andere provinciale zoogdierwerkgroepen. Ludy Verheggen