In Kwadijk, een dorp ten noorden van Purmerend, werd in 1991 een kolonie meervleermuizen Myotis dasycneme gevonden. Deze kolonie bleek reeds begin jaren tachtig bekend te zijn (Glas, 1986), maar had zich kennelijk verplaatst. De groep vleermuizen was verdeeld over drie aaneengesloten nieuwbouwhuizen en daarom moeilijk te tellen. Eén poging om te tellen viel letterlijk in het water. Terwijl de bewoners van de huizen zich wat onrustig begonnen te voelen door de omsingeling van met batdetector gewapende mannen, maakte een stortvloed van regen snel een einde aan de telpoging. Dit jaar meldde een artikel in een Noordhollands dagblad opnieuw een kolonie vleermuizen in Kwadijk. Dezelfde avond telde N.J. Honing hier maar liefst 489 meervleermuizen, die allen uit de dakrand nabij een nepschoorsteen naar buiten kwamen. De avond hierna werd een simultaantelling georganiseerd om beide verblijfplaatsen tegelijk te tellen. Al spoedig bleek de in 1991 gevonden verblijfplaats niet meer in gebruik, en verlieten 501 (!) meervleermuizen de nieuwe verblijfplaats. Op het moment dat de telling werd gestaakt, waren er binnen nog steeds dieren aanwezig, De kolonie is een van de grotere van Nederland en geldt als ’s lands grootste kolonie in een particuliere woning. Helaas zal het huis in 1993 worden gerenoveerd. Wellicht zullen de meervleermuizen wederom moeten verhuizen. Kees Kapteyn, Bos en Lommerweg 1¹¹¹ , 1055 DK Amsterdam.