Met een brochure over muskusrattenbestrijding pakt de provincie (Belgisch) Limburg uit met een nieuw beleid ten aanzien van de rattenbestrijding. ’’Gelukkig kan een muskusrat niet lezen. Dus ook geen folders. Anders zou ze weten dat het provinciebestuur een ware strooptocht tegen haar heeft opgezet." Dit staat te lezen in de vooraankondiging die wij ontvingen. Zo zou de muskusrat kunnen lezen dat voortaan zeven regionale bestrijdingscomités haar over het gehele Limburgse grondgebied achterna zitten. Zelfs een plekje aan een private visvijver zou voor haar niet meer veilig zijn. De folder geeft informatie over de leefwijze van de muskusrat en de noodzaak deze te bestrijden. Het verstrekt bovendien de adressen van de verantwoordelijke rattenvangers. De nieuwe opzet van de rattenbestrijding heeft te maken met de paniekreactie die volgde op de twee sterfgevallen door infectie met leptospirose, een ziekte die voornamelijk door bruine ratten wordt overgedragen (zie Zoogdier 92/2). Of er in de praktijk veel zal veranderen, valt te betwijfelen. De rattenvangst was tot nog toe goed georganiseerd en zal allicht met dezelfde intensiteit worden voortgezet. Hel gemoed van de burger is evenwel gesust. De folder is gratis te verkrijgen bij de Provinciale Technische Wegendienst, Universiteitslaan 1,3500 Hasselt. Telefoon 011-237358 (B).