Donderdag 12 november 1992, de Musketon te Utrecht. Daar vindt de grote dag plaats: de VZZ jubileert. Zoals in het vorige nummer van Zoogdier is gemeld, wordt er in november een feestelijke themadag georganiseerd ter ere van het veertigjarig bestaan van de VZZ. Verschillende sprekers zullen verhalen over het belang van waterrijke gebieden (wetlands) voor allerlei soorten zoogdieren. De spreekbeurten worden afgewisseld door optredens van cabaretier Bernard Wubbels. Op dit lustrum zal de dr. A. Scheygrondprijs voor de eerste keer uitgereikt worden aan een zeer verdienstelijk lid van de VZZ. Wie de genomineerde is hoort u op de jubileumdag. Deze prijs is gemaakt en ontworpen door zilversmid W. van Baalen uit Schoonhoven.