Het zal de trouwe lezer van Zoogdier niet zijn ontgaan dat de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherrning (VZZ) dit jaar haar 40-jarig jubileum viert. Met een groots opgezet symposium over Zoogdieren en Wetlands tracht de VZZ aandacht te geven aan onder andere het leefmilieu van de otter, het beeldmerk van de vereniging. Persoonlijk vind ik dat mijn lidmaatschap 30 jaar te laat kwam. Of ik in mijn tienertijd genoten zou hebben van elkaar van gerontisme beschuldigende heren, betwijfel ik. Wel zou ik in een vroeger stadium zoogdierkundige kennis en kunde hebben kunnen vergaren dan nu het geval is geweest.