In 1991 zijn er in Nederland 263 dassen omgekomen als gevolg van het wegverkeer. Daarmee is het oude record van 216 slachtoffers gebroken. De verkeerssterfte onder de dassen vertoont dus nog steeds een stijgende lijn. Dit meldt de werkgroep Das en Boom in het jaarlijkse overzicht in het tijdschrift Marterspiegel. Veel maatregelen ter voorkoming van verkeersslachtoffers hebben niet het gewenste effect. Zo worden er fouten gemaakt bij de constructie van rasters, tunnels en groenvoorzieningen. Bewaking en onderhoud zijn vaak onvoldoende. Das en Boom houdt de vinger aan de pols door advisering waar mogelijk. Piet van der Reest