2 november 1992 was de dag waarop het 40-jarig bestaan van de VZZ werd gevierd met een feestelijk symposium, gewijd aan het thema 'Zoogdieren en Wetlands’. Het bestuur kijkt met genoegen terug op deze zeer geslaagde dag. Er was een grote opkomst van leden en andere belangstellenden, die een aantal interessante lezingen kregen voorgeschoteld afgewisseld met enkele luchtige intermezzi van cabaretier Benaard Wubbels. Deze wist de zaal met zijn liedjes, waarin een originele rol voor flora en fauna was weggelegd, prima te vermaken. Een belangrijk moment was de uitreiking van de Dr. A. Scheygrond-prijs. Deze prijs is dit jaar door het bestuur ingesteld ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de vereniging (zie Zoogdier 92/3 ). In aanwezigheid van Dr. Scheygrond werd de prijs, een fraai vormgegeven verzilverde otter met bijbehorende oorkonde, door voorzitter Sim Broekhuizen overhandigd aan Chris Smeenk. Een uitstekende keuze gezien de verdiensten van Chris voor de zoogdierkunde en zoogdierbescherming en wel in het bijzonder vanwege zijn jarenlange met grote toewijding verrichte werk als redactiesecretaris van ons tijdschrift Lutra.