Een commissie bestaande uit leden van verschillende ministeries heeft onlangs een atlas voor het beheer en het beleid van de Noordzee gepubliceerd. Hierin zijn 96 verschillende aspecten van de Noordzee op een overzichtelijke manier in prachtig gekleurde kaarten vastgelegd. Tot de behandelde kaartthema’s behoren bestuur en beheer, onderzoek, waterkenmerken, flora en fauna, fysisch-chemische parameters en het ruimtegebruik. Per kaart is op de tegenoverliggende pagina een korte en heldere toelichting vermeld. Door de uitgekiende kartografische opzet geeft de atlas de gebruiker veel informatie. Aan de informatie ligt een grote hoeveelheid wetenschappelijke gegevens ten grondslag. De eerste kennismaking met deze losbladige atlas riep direct verbazing bij mij op. Verbazing over het feit dat een zee als de Noordzee zoveel variatie aan fysisch-chemische factoren in zich draagt. Het kaartje over het zoutgehalte is daar een voorbeeld van. Bovendien komen er bij het vergelijken van de kaarten onderling allerlei vragen en ideëen boven.