Vanaf november 1992 voert de VZZ een deel van het onderzoeksprogramma uit dat Rijkswaterstaat in het kader van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel 2) heeft ontwikkeld. Het onderzoek valt uiteen in enkele verschillende projecten met als gemeenschappelijke noemer het thema 'Versnippering'.