Een van de laatste plaatsen waar in Spanje de bruine beer nog voorkomt wordt bedreigd door de aanleg van een dam in de rivier de Carrion. Het betreft hier de Cantabrische populatie in het noordwesten van het Iberisch schiereiland. De Cantabrische populatie van de bruine beer Ursus arctos wordt recentelijk geschat op 82-130 exemplaren (Colectivo Ecologista Palentino, 1986 en Verstrael, 1988). Deze populatie is opgedeeld in twee van elkaar gescheiden deelpopulaties. Rond 1950 was het slecht gesteld met de Cantabrische bruine beer als gevolg van een hoge jachtdruk. Nadat enkele reservaten waren ingesteld en in 1973 de bruine beer in Spanje officieel werd beschermd, herstelde de populatie zich. Verslechtering en fragmentatie van het biotoop, verstoring als gevolg van illegale jacht, slecht bosbeheer en het afstappen van het traditionele agrarische systeem betekenen echter een toenemende bedreiging van de bruine beer. Verstrael (1988) zegt: ”De perspectieven in Cantabrië zijn niet slecht, mits het hoofd kan worden geboden aan enkele wezenlijke bedreigingen, vooral het toerisme en de industrialisatie”. De aanleg van de dam betekent echter een nieuwe ernstige bedreiging voor de bruine beer aldaar.