Wilde konijnen zijn heel algemeen. Bovendien kan eenieder op eenvoudige wijze konijnen kweken. Weinigen vinden het dan ook bijzondere dieren maar dit is in het verleden wel eens anders geweest. Er was een tijd dat het konijn in hoog aanzien stond en door edele lieden werd geprezen. Hoe de teloorgang van het konijnengeslacht zich voltrok, kunnen we het beste begrijpen aan de hand van zijn verspreidingsgeschiedenis.