In de zomer van 1992 verscheen een aanzet voor een beschermingsplan voor de das in Drenthe. Daarmee was Drenthe een van de laatste provincies die overging tot het opstellen van een beschermingsplan, zoals omschreven in het dassenbeheersbeleid uit 1984 van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het kwam bijna te laat. Er werd veel gestroopt in Drenthe en één belangrijke burcht was reeds verlaten. Nu, een jaar later, lijkt de situatie zich te herstellen en heeft het ministerie aan een student van de Milieukunde opleiding te Deventer gevraagd een concrete invulling te geven aan het beschermingsplan. In Drenthe hebben waarschijnlijk nooit veel dassen Meles meles geleefd. Aan het begin van deze eeuw was hun verspreiding beperkt tot de rand van het Drents Plateau en het dal van de Drentse A (Wiertz & Vink 1986). Ook nu bevinden zich daar nog enkele geïsoleerde, maar bewoonde burchten. Sinds een aantal jaren bevinden zich bovendien twee kleine populaties in Midden-Drenthe en in het dal van de Reest.