Uit Vlaanderen is bekend dat zich verspreid over het gewest verscheidene, kleine populaties van de Siberische grondeekhoorn Tamias sibiricus weten te handhaven (Zwaenepoel, 1993). Bij een bezoek aan een bouwwerf in september 1992 kon ik vaststellen dat de Siberische grondeekhoorn zich ook in de Belgische kuststreek had gevestigd. Ik observeerde gedurende langere tijd twee exemplaren die weinig schuw waren en aan de rand van het Calmeynbos te De Panne naar voedsel zochten. Later bevestigden omwonenden het frequent voorkomen van deze soort in het uitgestrekte bosgebied. Dit was reeds gedurende verscheidene jaren het geval. Mijn navraag wees eveneens uit dat de dieren, die het gebied destijds koloniseerden, uit het nabijgelegen pretpark Meli waren ontsnapt.