Het uitvoeren van onderzoeksen studieprojecten is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste activiteiten van de VZZ. Het zijn meestal projecten die door de VZZ zelf worden geïnitieerd, soms in samenwerking met andere zoogdierorganisaties zoals de VLEN. Projecten die lopen of reeds zijn afgerond zijn het versnipperingsonderzoek egel, de themadag Zoogdieren en Wetlands en inventarisatieproject noordse Woelmuis Noord-Holland. Inmiddels zijn drie nieuwe projecten van start gegaan. Dit zijn: – Monitoring Zoogdieren. Dit betreft een vooronderzoek naar de mogelijkheden om een goed monitoringnetwerk voor zoogdieren op te zetten. Het vooronderzoek duurt één jaar. Bij positief resultaat zal dat gevolgd worden door een meerjarenonderzoek. Een advertentie voor een medewerker is aan alle leden van de VZZ toegezonden. De VZZ werkt hierbij samen met de VLEN. – Dassencensus. Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek is van plan de komende jaren regelmatig de dassenburchten te bezoeken om hun gebruik door dassen te kunnen onderzoeken. Ze heeft de VZZ gevraagd het veldonderzoek te coördineren. Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van mensen die regelmatig de dassenburchten bezoeken. – Rode Lijst voor zoogdieren. Onze inheemse zoogdierfauna staat sterk onder druk. Kwetsbare soorten als das, noordse woelmuis, hamster en otter dreigen te verdwijnen of zijn reeds verdwenen. Gerichte maatregelen zijn nodig om de vereiste biotopen in stand te houden of te ontwikkelen. Daarvoor is actie nodig van overheden, beheersinstanties en particulieren. De VZZ wil deze actie stimuleren door het uitbrengen van een ’Rode Lijst’. De VZZ heeft een projectvoorstel ingediend bij het IKC/NBLF. Het project is inmiddels gedeeltelijk gehonoreerd en zal in september starten. Een reeds gehonoreerd onderzoek naar de noordse woelmuis in Friesland zal door een late toekenning van subsidies pas in 1994 starten. Manfred Weisz secretaris VZZ