De archeozoölogie maakt moeilijke tijden door. Ook op deze wetenschap, die de resten van dieren uit voor- en vroeghistorische tijden in relatie met de mens bestudeert, wordt bezuinigd. Dr. Anneke Clason (61), hoofddocent van de Afdeling Archeozoölogie van de Rijksuniversiteit van Groningen, besteedt momenteel een groot deel van haar tijd aan het bij elkaar schrapen van geld. Clason: ’De tijd dat je hierin een vaste baan kreeg en kon werken aan datgene wat je interessant vond is voorbij. Momenteel hebben we slechts drie vaste medewerkers bij de afdeling. Om alle extra werk dat ontstaat door nieuwe opgravingen te kunnen doen, moeten er steeds ad hoe oplossingen gezocht worden in de vorm van tijdelijke aanstellingen. Allerlei mederwerkers, zoals vis-, vogel- en mijt-specialisten zijn in de loop van de jaren gepromoveerd, maar kunnen veelal slechts een aantal maanden van het jaar aan werk geholpen worden. Voor het wetenschappelijk onderzoek drijven universiteiten op het ogenblik voor een deel op het werk van werkeloze jongeren, tot een jaar of vijftig ..., vutters en gepensioneerden. Vrijgekomen plaatsen worden veelal niet meer opgevuld. Een probleem is dat dit studenten weerhoudt zich met ons vakgebied in te laten.’