Net als vorig jaar wil de VZZ aan het eind van 1994 weer een Jaarboek uitgeven, waarin het jaarverslag en de plannen voor 1995 komen te staan. Bovendien zal weer een ledenlijst met adressen opgenomen worden. Het Jaarboek wordt naar alle leden gezonden voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. Het Jaarboek wordt bovendien gebruikt als een soort ‘brochure’ om aan derden te laten zien wat de VZZ zoal doet. Het bestuur van de VZZ kan zich voorstellen dat er leden zijn die het niet prettig vinden als hun naam en adres zomaar verspreid worden. Bij het opstellen van de ledenlijst voor het Jaarboek 1994 wil het bestuur hier rekening mee houden. Leden die hun naam liever niet in het Jaarboek opgenomen willen hebben kunnen hierover contact opnemen met het secretariaat van de VZZ.