Sinds anderhalf jaar heeft de gemeente Arnhem een nieuwe faunabeheerder in dienst: Aart van der Sluijs. Hij heeft tot taak gestalte te geven aan de ‘Nota Faunabeheer’, die in 1992 het beleid van de gemeente vastlegde. In Nederland zijn er slechts enkele andere gemeenten die speciaal voor het beheer van hun wilde fauna iemand in dienst hebben. In het monumentale park Sonsbeek spraken we met Aart. Wat is je achtergrond?