Verkeersdrempels vinden in Nederland op grote schaal toepassing. Zij worden gebruikt om in de woonomgeving de snelheid van het verkeer te beperken. Maar zelfs al is de snelheid van een auto teruggebracht tot 15 kilometer per uur, dan nog is die auto even dodelijk voor een egel of een pad. Het oversteken van de rijweg blijft voor hen een hachelijke aangelegenheid, ook in de woonomgeving. In een aantal situaties kan de ‘Bufo-Bult’ wat extra veiligheid bieden aan amphiën, kleine zoogdieren en misschien zelfs egels. De Bufo-Bult is een verkeersdrempel waarin een tunnel is opgenomen, een holle verkeersdrempel dus. Deze zou vooral kunnen worden toegepast waar een tunnel beneden het maaiveld niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij te hoge waterstand of kwel. Bijgaande tekeningen maken de konstruktie duidelijk. Voor het goed funktioneren van zo’n holle drempel moet wel aan dezelfde voorwaarden voldaan worden als bij de konstruktie van een gebruikelijke paddentunnel: geleidende voorieningen aan weerszijden van de doorgang in de drempel, en (bij een oversteek van grote lengte) lichtinval in het middendeel van de doorgang, bijvoorbeeld door middel van een rooster of glazen tegels.