De laatste vijftien jaar hebben duinbeheerders zich steeds meer ingespannen voor het ongestoord laten plaatsvinden van natuurlijke processen. Dat vereist dat men inzicht heeft in die natuurlijke processen. Fluctuaties in de konijnenstand spelen in het duin een belangrijke rol, denk maar aan veranderingen in de vegetatiestructuur. Veel duingebieden zijn de laatste jaren sterk vergrast. Is dit te wijten aan eutrofiëring vanuit de lucht of hangt één en ander samen met een verminderde konijnengraasdruk? Het antwoord op het laatste kan geleverd worden wanneer men het konijn, als belangrijke grazer, door de jaren heen heeft geteld. In de duinen hebben tal van 'grazers’ een duidelijke invloed op het ecosysteem. Van der Meijden (1992) heeft wat rekenwerk verricht in het duingebied Meijendel. Hij bestudeerde onder andere aaltjes, luizen, rupsen, slakken, muizen, kevers, sprinkhanen en konijnen. De kleintjes blijken, wat betreft de hoeveelheid voedsel, niet voor de groten onder te doen.