Boerenerven kunnen voor planten en dieren oases vormen in grote landbouwgebieden. Om dit te stimuleren heeft het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) een fraai geïllustreerd boekje laten vervaardigen, dat in een oplage van 117.000 exemplaren gratis onder de Nederlandse boeren is verspreid. In dit boekje wordt eerst schematisch aangegeven hoe een voor plant en dier interessant erf eruit ziet. Men doet suggesties over de erfbeplanting, het inrichten van overhoekjes, het onderhoud van een slootje en niet te vergeten de bloementuin. Daarbij wordt aangegeven welke diersoorten men kan verwachten. Op sommige zoogdieren wordt iets dieper ingegaan, zoals de steenmarter, de vleermuizen en zelfs de bunzing. Vanouds bij boeren geen geliefd beest. Wellicht is het boekje te veelbelovend over al het moois dat men op het boerenerf tevoorschijn kan toveren, maar in elk geval is het een leuk initiatief, dat boeren en boerinnen aanzet iets terug te doen voor de natuur. Reinier Akkermans