Zonder te eten kunnen vleermuizen niet overleven. Om te begrijpen hoe vleermuizen aan hun leefgebied zijn aangepast, is kennis over de voedselkeuze van deze dieren noodzakelijk. Voor een goede bescherming van vleermuizen moeten we dus op de hoogte zijn van de voedselkeuze van deze dieren. De echolocatie, de lichaamsbouw en het verspreidingsgebied zijn enkele factoren die met het voedsel van vleermuizen samenhangen. Voedselzoekende vleermuizen zijn moeilijk waar te nemen in het veld. Veel vleermuizen hebben zachte echolocatie geluiden waardoor ze met bat-detectors vaak over het hoofd gezien worden. Door vleermuiskeutels uit te pluizen kan bepaald worden welke insekten door vleermuizen gegeten zijn. Het dagritme en het gedrag van de gegeten insekten leveren veel informatie op over het fourageergedrag van vleermuizen.