Wie in de gelukkige omstandigheid is geweest om onderzoek te mogen doen aan in het wild levende otters zal met mij beamen dat otters verslavend zijn. Dit blijkt ook wel uit het verschijnen van drie boeken over otters, geschreven door drie mensen die al vele jaren zeer begaan zijn met het lot van de Europese otter: Hans Kruuk, Addy de Jongh en Claus Reuther. ‘Wild otters’ van Hans Kruuk is een samenvatting van het onderzoek dat hij de afgelopen 10 jaar heeft verricht aan de Europese otter Lutra lutra. Eigenlijk is het een vervolg op zijn eerdere boeken ‘The social badger’ en ‘The spotted hyena’ en verhaalt het over de vraag die elke bioloog en natuurbeschermer bezighoudt: wat limiteert de aantallen van een soort in een bepaald gebied? Zoals de meeste ecologen zoekt hij het antwoord in de relatie tussen het individu en zijn leefomgeving, met name het plaatselijke voedselaanbod.