Op zaterdag 6 april 1996 zal de Algemene Ledenvergadering van de VZZ plaatsvinden. Dit gebeurt, net als in 1995, in café Zeezicht, Nobelstraat 2 in Utrecht. Houdt deze dag alvast vrij. Op het programma staan twee belangrijke gebeurtenissen, nl. een voorstel voor een nieuwe lidmaatschapstructuur naar aanleiding van de toetreding van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/ svo), en de inauguratie van de nieuwe voorzitter van de VZZ.