In november 1994 kwam de ‘Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland’ uit en in december 1994 de ‘Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen’. De Rode Lijsten geven een overzicht van de situatie waarin de zoogdierfauna in beide landen verkeerd. Die is niet best. Dertig van de achtenzestig zoogdieren van Vlaanderen staan op de Rode Lijst en vijfentwintig van de negenenzestig Nederlandse zoogdieren. Meer dan een derde van de zoogdieren in Nederland en Vlaanderen wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Voor de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) en de Nationale Campagne Bescherming Roofdieren (NCBR) is dit reden om meer aandacht te vragen voor onze inheemse zoogdieren. Een begin daarvan is dit themanummer van Zoogdier.