De Noordzee en de getijdewateren van Nederland en België zijn biologisch zeer rijke leefgebieden voor zeezoogdieren. De produktie van voedsel in de vorm van vis is enorm. Er worden dan ook veel soorten zeezoogdieren waargenomen; in totaal 12 walvisachtigen en 3 soorten zeehonden. De meeste bezoeken onze kusten slechts incidenteel en halen dan de krant, zoals de aangespoelde potvissen en de dwergvinvis van afgelopen winter (Smeenk & Van Gompel 1994). Van de zeezoogdieren staan er vier op de Rode Lijsten. Slechts vijf soorten zoogdieren worden beschouwd als vaste bewoners van het Nederlands-Vlaamse deel van de Noordzee: gewone en grijze zeehond, bruinvis, witsnuitdolfijn en tuimelaar. Langs de Vlaamse kust worden alleen de gewone zeehond, de bruinvis en de tuimelaar regelmatig waargenomen, maar zij staan alle drie op de Rode Lijst van Vlaanderen. Op de Nederlandse Rode Lijst ontbreekt alleen de witsnuitdolfijn. De tuimelaar staat op beide Rode Lijsten zelfs als uitgestorven te boek. Al met al duidelijke signalen dat er met ons zoute water iets grondig mis is.