In 1988 werden, na een lange afwezigheid in Nederland, de eerste bevers uitgezet in het Nationaal Park De Biesbosch. In de daaropvolgende jaren zijn hier nog meer bevers losgelaten en zijn ook bevers uitgezet in de Gelderse Poort en in het Natuurpark Lelystad. Daarnaast is een enkele keer een bever waargenomen in Limburg, waarschijnlijk een immigrant van een herintroductieproject in Duitsland. Op zaterdag 2 maart a.s. organiseren Staatsbosbeheer en de VZZ een themadag over de groeiende populatie bevers in Nederland. De plaats van de bijeenkomst is Zalencentrum De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.