Eind november werd een prachtig boek gepresenteerd op een bijeenkomst in de provincie Noord-Holland. In feite is het de atlas van de noordhollandse vleermuizen, het resultaat van het inventarisatiewerk dat sinds 1986 verricht werd. Maar het is veel meer, wat uit titel en ondertitel duidelijk blijkt: ‘Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding.’ Kees Kapteyn is de auteur. Het boek staat stampvol informatie, en tevens stampvol fantastische foto’s. Het zal nog een hele toer zijn voor de nog te verschijnen ‘Atlas van Nederlandse vleermuizen’ om succesvol met dit boek te concurreren. De informatie is over zes hoofdstukken verdeeld. Achtereenvolgens komen de ecologie en gedrag, de besprekingen van vijftien verschillende soorten die in de provincie werden aangetroffen, de vleermuizen in het noordhollandse landschap, de aantalsontwikkelingen, de bescherming en het behoud en tenslotte het vleermuisonderzoek aan de orde. In meer dan veertig kaders, verspreid in de tekst, worden allerlei aspekten apart belicht en aardige anekdotes verteld. Er is heel veel literatuur in het boek verwerkt, de lijst van referenties bedraagt bijna 600 nummers. Als je het boek hebt doorgewerkt, weet je dan ook alles van vleermuizen. Of tenminste, alles wat Kees ervan weet.